2024. jún. 14.

Nem élhetsz más helyett

Nincsenek megjegyzések:


Senkit nem tudsz megmenteni.

Jelen lehetsz velük, felajánlhatod a megalapozottságodat, józanságodat, békédet. Akár az utadat is megoszthatod velük, megmutathatod a nézőpontodat.

De nem veheted el a fájdalmukat. Nem járhatod az ő útjukat értük. Nem adhatsz számukra megfelelő válaszokat, vagy akár olyan válaszokat, amelyeket most meg tudnak emészteni. Nekik kell majd megtalálniuk a saját válaszaikat... 

Jeff Foster

Forrás: fb, Bölcsesség tengere

2024. jún. 12.

Tökéletes szeretet

Nincsenek megjegyzések:


A tökéletes szeretet nem ismer félelmet: mivel mindenét odaajándékozta, semmije sem maradt, amit elveszíthetne.

Thomas Merton

2024. jún. 9.

Heti ige

Nincsenek megjegyzések:


Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.

Jak 2,26

2024. jún. 7.

Önkkép

Nincsenek megjegyzések:


Nem a te felelősséged, hogy ki mit hisz rólad. Az már viszont igen, hogy te mit hiszel magadról."


Zen bölcsesség


2024. jún. 5.

Hála

Nincsenek megjegyzések:


A hálás ember ismeri fel, milyen gazdag. Aki elégedetlen, követelőző, mindig azt látja, amije nincs. A hálás azt, amije van, és egy hálaadó imádság olyan „leltár", amely elégedetté teszi az embert. A hálaadás a saját hitünket is megerősíti.

Cseri Kálmán

Forrás: fb, Bölcsesség tengere

2024. jún. 2.

AQUILA Magazin - 2024. június

Nincsenek megjegyzések:


Heti ige

Nincsenek megjegyzések:


Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hanem áltatja magát, annak vallásossága mit sem ér. Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztán maradni a világ szennyétől.

Jak 1,26-27

2024. máj. 31.

Földi és égi barátság

Nincsenek megjegyzések:


Azt gondolhatná valaki, hogy a szeretet tekintetében minálunk nem képzelhető túlzás; pedig bizony előfordul, s annyi bajt okozhat, hogy aki maga nem látta, el se hiszi. (…)

Ha arra szövetkeznek ketten, hogy jobban szolgálják Ő Szent Felségét, az egészen más: az ilyen szent barátságban nincs helye a szenvedélyes érzelmeknek, sőt ellenkezőleg minden arra szolgál, hogy az ember leküzdje egyéb szenvedélyeit is. Bárcsak minél több ilyen barátság volna értem a nagy kolostorokban; mert ebben a mi házunkban, ahol csak tizenhárman vagyunk s ahol többet nem is szabad felvenni, kell, hogy valamennyien egyenlő jó barátok legyenek, hogy mindnyájan egyenlően vonzódjanak egymáshoz s így szeressék és kölcsönösen támogassák egymást. Ezért is a mieink őrizkedjenek a különös barátkozástól, akármennyire ártatlan legyen is az egyébként.

Avilai Szent Teréz