2022. dec. 2.

Teréz intelmei III.

Nincsenek megjegyzések:


 

Ellenben, ó, mennyire más azoknak a szeretete, akik igazán szeretik az Urat, és ismerik a maguk természetét! Mennyire képtelenek magukat a nyugalomnak átengedni, ha tehetnek valamicskét oly irányban, hogy csak egyetlen egy lélek is előbbre haladjon és jobban megszeresse az Urat, vagy pedig alkalmuk van valakit megvigasztalni, vagy őt valami veszedelemből kimenteni! Ó mennyire terhére lenne az ilyen embernek ilyenkor a pihenés! Ha pedig nem képes valami tenni, legalább imáival ostromolja az Urat azon lelkek érdekében, amelyeknek pusztulása akkora fájdalmat okoz neki. Elmulasztja a lelki örömök élvezetét, de szerencséjének tartja ezt a veszteséget, mert hiszen ő nem a saját érdekeit hajhássza, hanem azt keresi, hogyan tehetné meg tökéletesebben Isten akaratát.

Avilai Szent Teréz

2022. nov. 27.

Heti ige

Nincsenek megjegyzések:„Bárcsak te is felismernéd – mondta – legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. 

Lk 19,42

2022. nov. 25.

Teréz intelmei II.

Nincsenek megjegyzések:

 


Így tehát a lélek nem azáltal halad előre, hogy sokat gondolkozik, hanem azáltal, hogy nagyon szeret.

Ha pedig azt kérdezitek tőlem, hogy miképpen lehet ezt a szeretetet megszerezni? – azt felelem: a léleknek el kell tökélnie, hogy dolgozni és szenvedni fog Istenért, meg kell ezt tennie, valahányszor alkalma nyílik rá.

Avilai Szent Teréz

2022. nov. 23.

Élet az élet után - rövid részlet

Nincsenek megjegyzések:


 

Felkeltem és italért mentem ki a hallba. Mint később kiderült, ez volt az a pillanat, amikor vakbelem átfúródott. Nagy gyengeség fogott el és összeestem. Akkor azt éreztem, hogy lebegek és igazi lényem a testemből ki- és bejárkál, és azonnal csodálatos zenét hallottam. A hallban lebegtem, majd az ajtón keresztül kijutottam a rácsos tornácra. Majd azt vettem észre, hogy körülöttem valamilyen kis felhő, vagy pontosabban: pirosas köd keletkezik. Aztán átlebegtem a rácson úgy, mintha nem is létezne. Majd tovább fel ebbe a tiszta, kristálytiszta fénybe - egy hófehéren ragyogó fénybe. Csodálatos volt és olyan világos, olyan sugárzó, mégsem ártott a szememnek. Ilyen fényt itt a földön nem lehet leírni. A fémy tulajdonképpen nem látszott személynek, de kétségtelenül volt személyes egyénisége. A tökéletes szeretet és megértés fénye volt ez. 

Majd egy gondolat jutott el az öntudatomhoz: "Szeretsz engem?" Nem kifejezetten kérdés volt ez, hanem csak gondoltam, hogy a Lény ezt akarja közölni: "Ha valóban szeretsz engem, akkor menj vissza és fejezd be, amit életedben elkezdtél." Egész idő alatt éreztem, hogy lenyűgöző szeretet és irgalom vesz körül.

R. A. Moody

2022. nov. 20.

Heti ige

Nincsenek megjegyzések:Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

Lk 6, 38

2022. nov. 18.

Teréz intelmei

Nincsenek megjegyzések:


 

… bármely kor szerzeteseinek mindi gazt kell szem előtt tartaniuk, hogy ők meg alapjai azoknak, akik utánuk fognak jönni. S ha mi, akik most élünk, nem süllyedtünk volna alább őseinknél, s azok, akik utánunk jönnek épp így tennének, az épület állandóan erős maradna.

Mi hasznom van nekem abból, hogy a régi szentek olyan nagyok voltak, ha én olyan haszontalan vagyok, s rossz viselkedésem által megrongálom az épületet?! Mert hiszen az csak világos, hogy akik most lépnek be, távolról sem fogják annyira azokat nézni, akik évek hosszú sora előtt éltek, akiket maguk előtt látnak. Igazán nevetséges dolog azzal mentegetnem magamat, hogy nem tartozom az esők közé, ahelyett, hogy belátnám, mekkora a különbség az én életem és erényeim, s azokéi között, akiket az Úristen akkora kegyel eben részesített.

Avilai Szent Teréz

2022. nov. 16.

Isten minden élet forrása

Nincsenek megjegyzések:

 


Azon kívül: semmi sem létezhetne, ha a tulajdonképpeni legnagyobb nem volna. Hiszen mivel minden nem legnagyobb véges, van kezdete is. Még hozzá szükségképpen valami mástól ered, különben, ha önmagától eredne, akkor lett volna már akkor is, mikor még nem volt.

Nikolaus Cusanus

2022. nov. 13.

Heti ige

Nincsenek megjegyzések:


 

Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom, segítsd meg szolgádat, aki benned bízik.

Zsolt 86,2