2021. dec. 8.

Unio mystica

Nincsenek megjegyzések:


 

 Míg én nem voltam én, Istenben voltam Isten,

S majd újra ő leszek, ha magam elveszítem.

 

Angelus Silesius

2021. dec. 5.

Heti ige

Nincsenek megjegyzések:

 


Mert akik a szenttel szentül bánnak, megszentelődnek, és akiket erre megtanítottak, azok meg tudnak majd felelni. 

Bölcs 6,10

2021. dec. 4.

Advent 2.

Nincsenek megjegyzések:

 

Ha Krisztus ezerszer is megszületik Betlehemben, de benned nem, te attól még örökre elveszett maradsz.

Angelus Silesius

2021. dec. 3.

Egyedül

Nincsenek megjegyzések:


 

Csak azért vagyok, hogy mondjam, kimondjam:

Te vagy.

 

Hogy kimondjam, mit senki sem akar hallani

Nem tud meghallani

Hogy itt, az ember szívében

Kell a mélyre ásni:

A víz itt fakad.

 

Minden undorít, ami nem Te vagy

Tehát, ami nincsen,

Azért élek, hogy reméljem

Éjedet, mely arcot nem mutat.

Ez a forrásom az én Jordán-folyóm

Központom és szakadékom:

 

Keresztelj meg magam mélyében

Mint a csillagot a kút vizében.

 

Bevezettél engem

A nász sötétjébe,

Téged nem látni: látni Téged

Megvakít a fénylő jelenléted.

Csupasz s semmi vagyok

Előled Kitől csak azt tudom

Hogy semmi és meztelen vagyok.

 

Csak azért vagyok, hogy mondjam, kimondjam:

Egyedül Te Vagy.

 

Pierre Emmanule

 

2021. dec. 1.

Ahl a kincsed, ott a szíved

Nincsenek megjegyzések:

Nos hát a tanítás így szól: Ahol a kezed, ott a tekinteted, ahol a tekinteted, ott a gondolatod, ahol a gondolatod, ott a figyelmed, s ahol a figyelmed, ott a szíved. 

Tornyi Ödön: A tudat birtokbavétele (Kagylókürt)

 

vö. Lk 12,34 Ahol a kincsed ott a szíved.

2021. nov. 28.

2021. nov. 27.

Advent 1.

Nincsenek megjegyzések:

 

 

Igazi KARÁCSONY (részlet)

(…) egyszer meg kéne emlékeznünk arról az Istenemberről, aki közénk született. Ő közénk jött, hogy  megmutassa, hogy mi az igazi emberi érték, honnan vagyunk. Ehelyett még a születésének az emlékezetét is elcsúfítják, mintha fizikai kín lenne kimondani a megváltó Jézus Krisztus nevét, aki szeretetből közénk született. Nevét kihagyva lett: szeretet ünnepe (Jézus Krisztus nélkül), családi ünnep, mindenféle más pl. Mikulás ünnep, aminek az ég egy adta világon semmi köze nincs a karácsonyhoz. Ez egy primitív nagy butaság.

S már fel sem tűnik senkinek sem, mit beszélnek. Egy a lényeg, hogy sokat a költsenek, sok ajándékot kapjanak. Krisztus viszont teljesen kimarad, kiköltöztették a saját születése ünnepléséből.  Helyette egy torz ünneplés veszi kezdetét, amit Krisztus nem is akart volna, hogy az ő nevében ilyen mértékű pazarlás és ilyen mértékű sznobkodás történjen.

Pável Márta, forrás: https://sasmarta.blogspot.com/

2021. nov. 26.

Hatások

Nincsenek megjegyzések:


Vagyis igaz volna a mondás, miszerint az ember tudata olyan, mint az áttetsző kristály: amilyen színű közegbe helyezik, olyan árnyalatot ölt? Lesz-e a farkasból bárány, ha bárányok közt nevelkedik? És lehet-e vadállat a legjámborabb emberből, hogyha a körülmények úgy hozzák? Aki iszákosokkal társul, maga is iszákos lesz? És aki szentekkel társul, az maga is szentté válhat? Elég, ha bizonyos formaságokat követ az ember, ha egy bizonyos azonosságot magára vállal, s az meghatározza a tudatát is? Vagyis a szerep határozza meg az ember tudatát, és nem a tudat az ember szerepét? Talán ezért mondja Hérakleitosz, hogy az ember sorsa a saját jelleme?

Tornyi Ödön: A tudat birtokba vétele (Kagylókürt)