2023. jún. 7.

Gyümölcséről ismerszik meg...

Nincsenek megjegyzések:

 


Ami Istentől származik, üdvös félelemmel kezdődik és lelki békével végződik. Ami a sátántól származik, nyugalommal kezdődik és viharral, közönnyel, apátiával végződik.

Pio atya

2023. jún. 4.

Heti ige

Nincsenek megjegyzések:

 


Nem ingok meg soha, mert jóságod, Uram, szilárd hegyre állított.

Zsolt 30,7-8

2023. jún. 2.

Ego és egyesülés

Nincsenek megjegyzések: 

Ami az "ön-ego" és a "személy" teljes kérdésköre tanulmányozását illeti - amely kulcsfontosságú a keleti és a nyugati vallás közötti párbeszéd szempontjából -, ezt a metafizika területén kell folytatni, és az egót mint a pszichológia munkahipotézisét nem szabad összetéveszteni a metafizikai személlyel, amely egyedül képes a Létezés Alapjával való transzcendens egyesülésre. A személy valójában ebben az abszolút Alapban gyökerezik, nem pedig az egoság fenomenális esetlegességében. Ezért ha a személy megpróbálna "kívül" kerülni ezen a metafizikai alapon, hogy önmagát létezőként és cselekvőként tapasztalja meg, vagy önmagát más tárgyak között tevékenykedő tárgyként figyelje meg, az egyesítő bölcsességélmény lehetetlenné válna, mert a személy immár kettévált - ebből adódik az a paradoxon, hogy mihelyt "létezik valaki", akinek transzcendens élménye van, az "élmény" hamissá és valójában lehetetlenné válik.


Thomas Merton


2023. máj. 31.

Kétségbeesés

Nincsenek megjegyzések:

Az igazán alázatos ember nem tud kétségbeesni, mert már régen nyoma sincs benne az önsajnálatnak.


Thomas Merton

2023. máj. 29.

Krisztus születése

Nincsenek megjegyzések:

 


Ha pedig ünneplünk, akkor kérdés, hogy mikor. Egyértelmű, hogy a 2000 éve fennálló hagyomány (mely az év legsötétebb napja után (legalábbis az északi féltekén) ünnepli a karácsonyt) egy magától értetődő keretet ad a születés megünneplésére, ami a „mikor” kérdést látszólag értelmetlenné teszi. Azonban az is magától értetődő, hogy ha egy Krisztuskövető és Krisztust igazán szerető ember információhoz jut arra vonatkozóan, hogy Jézus melyik hónap melyik napján születhetett, akkor nem megy el fejhajtás nélkül a mellett a nap mellett, hanem szívében ismét elcsendesül és hálából lelki ajándékot ad át Jézusnak az ő szülinapjára, olyan ajándékot, ami az ő lelkének legnagyobb szeretetét fejezi ki, tehát önmagát.

Szeibert  Márton (forrás: AQUILA Magazin 2022. június)

 

2023. máj. 28.

Heti ige

Nincsenek megjegyzések:


Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől! Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában.

Zsolt 34, 14-15

2023. máj. 26.

Különbségek

Nincsenek megjegyzések:


 

Egy bölcs ember tudja, hogy nem csak egyetlen út visz fel a hegyre, és azt is, hogy nem is mindenkinek ugyanarra a hegyre kell feljutnia.

Forras: fb


2023. máj. 24.

Isten mellett maradni

Nincsenek megjegyzések:

 


Könnyű dolog jónak lenni, amíg az erényt jutalmazzák, a bűnt pedig büntetik. Ilyenkor szinte nyakadnál fogva visznek a mennybe. De ha olyan idők járnak, amikor nincs, aki jó tanáccsal szolgálna, nincs, aki jó példával járna elöl, amikor azt látjátok, hogy az erényt büntetik, a bűnt pedig jutalmazzák, ha akkor álljátok a sarat és megmaradtok Isten mellett, akkor ezt elhihetitek nekem: ha csak félig vagytok is igazak, Isten előtt akkor is egészen igaznak fogtok számítani.

Morus Tamás