2023. nov. 29.

Fókusz

Nincsenek megjegyzések:Nem volt alkalmam válaszolni: Seth megtette helyettem — a maga módján. — Identitás vagy — mondta. — Képzeld el, hogy egy zseblámpát tartasz a kezedben, és ez a zseblámpa a tudat. Ezt a fénysugarat számtalan irányba fordíthatná, de te ahhoz szoktál hozzá, hogy mindig csak egy bizonyos irányba világíts vele, és elfelejtetted, hogy léteznek más irányok is.  — Csupán annyit kell tenned, hogy másfelé lendíted a lámpa fénysugarát. Amikor elmozdítod, az az irány, amerre eddig tekintettél, átmenetileg sötétnek tűnik majd, és más valóságok, más képek kerülnek a fénykévébe, de nincs semmi akadálya, hogy a lámpát visszafordítsd az eredeti irányba."  


  Jane Roberts: Seth megszólal

2023. nov. 26.

Heti ige

Nincsenek megjegyzések:

 


Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, nem utasítom el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Annak, aki küldött engem, az az akarata, hogy el ne veszítsek semmit abból, amit nekem adott, hanem föltámasszam azt az utolsó napon. Mert Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és hisz benne, örök élete legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon.

Jn 5,37-40

Gondolatok Szent Pio-tól

Nincsenek megjegyzések:
1. A keresztyén módon elviselt szenvedés feltétele, hogy Isten, minden kegyelem és minden üdvösségre vezető ajándék szerzője, úgy alakult, hogy dicsőséget adjon nekünk.
2. Minél több szenvedésed van, annál több szeretetet fogsz kapni.
3. Jézus be akarja tölteni az egész szívedet.
4. Isten azt akarja, hogy a te képtelenséged legyen mindenhatóságának székhelye.
5. A hit a fáklya, amely az elhagyatott szellemek lépéseit vezeti.
6. A szenvedések és a kedvezőtlen események zűrzavarában Isten kimeríthetetlen irgalmának hálás reménysége támogasson bennünket.
7. Minden bizalmadat egyedül Istenbe helyezd.
8. A legjobb vigasztalás az ima.
9. A semmitől való félelem. Éppen ellenkezőleg, tartsa magát nagyon szerencsésnek, hogy méltónak és az Istenember fájdalmainak résztvevőjének tartották.
10. Isten ebben a sötétségben hagy téged dicsőségére: ez a nagyszerű lehetőség lelki fejlődésedre.
11. A boldogság csak a mennyben található.
12. Minél inkább nőnek az ördög kísértései, annál közelebb kerül a lélek Istenhez.
13. Áldjátok az Urat a szenvedésért, és fogadjátok el, hogy megiszátok a Gecsemáné poharát.
14. Tűrd el a szenvedést egész életedben, hogy részt vehess Krisztus szenvedésében.
15. Az ima a legjobb fegyverünk: ez egy kulcs, amely megnyitja Isten szívét."

2023. nov. 15.

Szentté válni

Nincsenek megjegyzések:


 Nehéz szentté válni. Nehéz, de nem lehetetlen. A tökéletességhez vezető út hosszú, ahogyan hossú mindenkinek az élete is. A vigasz a pihenés az út mentén, de amint felfrissülsz, szorgalmasan fel kell kelni és újra nekivágni a futásnak 

Pio atya

2023. nov. 12.

Heti ige

Nincsenek megjegyzések:

 


A gyógyulás úgy jön a Magasságbelitől, mint az ajándék, amit a királytól kapsz. 

Sir 38,2