2017. szept. 23.

Mai aranyos

Nincsenek megjegyzések:

Mama: Tudtad-e, hogy Isten jelen volt akkor is, amikor elloptad a süteményt a konyhából?
Gyerek: Igen.
Mama: És azt tudtad-e, hogy Isten mindent látott?
Gyerek: Igen.
Mama: És mit gondolsz, mit szólt a Jóisten mindehhez?
Gyerek: Azt mondta: "Ketten vagyunk, két süteményt vegyél!"

Anthony de Mello

2017. szept. 10.

Szép vers

Nincsenek megjegyzések:
Sík Sándor
A hűséges hűtlenségről


A szemem sokszor hűtelen.
Sokszor az idegenbe téved.
Pedig tudom: Te vagy az Élet,
Te vagy a Szerelem.

De lásd, Te messze vagy,
Akkor is, mikor beszélek veled,
Akkor is, mikor megérintelek,
Akkor is, mikor a kezem fogod.
És olyan szédítő a forgatag!
És látod, szerteszét körültem
Olyan sok égő tűz lobog!
Ó én erősen tartalak,
De hogyha néha megszédülten
Megroskadok és megcsuklik a lábam,
S megperzselem az ujjamat,
Nem, nem az ujjamat, a lelkemet,
Úgy-e tudod, hogy az nem én vagyok?
Hogy én akkor is, ott, az éjszakában,
Amely rámhull és eltemet,
Akkor is, mikor elsodornak
És visznek haragos habok,
Úgy-e Te tudod, hogy mindez hiában,
Hogy én akkor is a tied vagyok?

Mert látod, én nagyon, nagyon szeretnék,
Én fogom a kezed,
De a szemem, a két szemem
Még nem egészen a tied,
Mert nem egészen enyimek még.
Tudod, ha csak egy szemem lenne!
És másfelé nem nézne sohasem,
Csak befelé, befelé mindig!
És mindig a Te arcod égne benne!

De így, látod, százfelől hintik
A sugarat rám emésztő tüzek,
S két szememben, e két gonosz tükörben
Száz csillanó csillagra törten
Táncolnak és tündöklenek.
És százfelé húznak, cibálnak
Sodró szelei a világnak,
És én százfelé szakadok,
De az nem én vagyok.

És tudom: én vagyok a vétkes,
Az én hívságos két szemem.
Lásd, épp ez az, ami a lelkemen
Ilyenkor marcangolva tépdes.
Betegje, rabja én e rossz szemeknek,
Tudom, hogy csak téged szeretlek,
S tudom, hogy bántalak.
Lásd, ez nagyon kegyetlen gondolat.
És rám talál a tüzeken keresztül
És kemény karmait lelkembe ássa.

És nem tudok gondolni másra:
Ilyenkor szüntelen rád gondolok.

Akkor vagyok a tied mindenestül,
Amikor hűtelen vagyok.

2017. aug. 30.

Echart mester. A nemes emberről

Nincsenek megjegyzések:
Istenem mindenfajta közvetítés idegen. "Én vagyok - mondja az Isten- az első és az utolsó" (Jel22,13) Sem az isteni természetben, sem a személyekben nincs különbözőség, megfelelően a természet egységének. A lét és a lényegiség közti különbség itt egybefoglaltatik, és maga az Egy. Csak ha az az Egy nem áll többé magában, akkor fogad be  különbséget, bír különbözőséggel, és eredményez különbözőséget. Ezért hát: egy Egyben található Isten, és Eggyé kell annak válnia, aki Istent meg akarja találni. Egy ember elment- mondja a mi Urunk. A különbségben nincs sem Egy, sem lét, sem Isten, sem megnyugvás, sem boldogság, sem megelégedettség. Legyél Eggyé, hogy Istent megtalálhasd! Valóban, ha igazán egy lennél, úgy egy maradnál a különbözőben is, és a különböző számodra Eggyé válna, és egyáltalán nem lenne képes korlátozni téged. Az Egy egyformán Egy marad ezerszer ezer kőben éppúgy, mint négy kőben, és az ezerszer ezer bizony éppúgy egy egyszerű szám, mint ahogy négy is egy szám."

Echart mester. A nemes emberről


2017. aug. 5.

Célom az örök boldogság elérése

Nincsenek megjegyzések:
El tudod képzelni, hogy a halál pillanatában megszűnsz létezni?
El tudod képzelni, hogy nem vagy?

Most egy ideig gondold ezt át mélyen.

Ha a válaszod "igen", akkor ne olvasd tovább ezt az írást.
Ha a válaszod "nem", akkor beismerted azt, ami szerintem a legalapvetőbb igazság, olyan tény, ami annyira mélyen bennünk van, annyira triviális, hogy sokan észre sem veszik, annyira általános, hogy már szinte láthatatlan, ez a tény tudniillik, hogy lelked van, ami halhatatlan és nem materiális. Ha ezt beismerted, és racionálisan belátod, hogy a legalapvetőbb és legérthetőbb célod az, hogy boldog legyél, akkor az egyetlen logikus dolog az, hogy azt kutatod, hogy mitől lesz a halhatatlan lényed boldog. Ezzel a kutatással elveszíthetsz egy földi egzisztenciát, de nem ár ez egy örök lelki boldogságért. Persze ez csak akkor igaz, ha a kutatásodnak lesz eredménye. De még a bizonytalan örök boldogságért sem ár a földi egzisztencia, ami szintén bizonytalan. Azonban valójában a kutatásod eredménye nem lesz bizonytalan, hiszen ha a gondolatsor elején képes voltál meglátni a láthatatlan lelkedet, akkor ehhez hasonlóan a láthatatlan Isten és örök boldogság is ki fog tárulni előtted.

2017. aug. 2.

Antoine de Saint-Exupéry - Az érkezés ideje

Nincsenek megjegyzések:

Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz. [...] Ha, teszem azt, délután négykor érkezel, már három órakor elkezdek boldog lenni. Amint halad az idő, egyre boldogabb leszek. Négy órakor már izgulok és nyugtalankodom; felfedezem a boldogság árát! De ha meghatározatlan időben, bármikor jössz, sohasem fogom tudni, melyik órában öltöztessem ünneplőbe a szívemet...

2017. júl. 29.

Weöres Sándor - Szeretet

Nincsenek megjegyzések:

Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.

2017. júl. 19.

A világmindenség átalakul élő ostyává

Nincsenek megjegyzések:
„Lassanként egyre jobban kidolgozom, imádkozgatva, az én „misémet a dolgok felett”. Úgy tűnik nekem, hogy bizonyos értelemben a naponta átváltoztatandó szubsztancia igazában a világ napi növekedése: a kenyér jól szimbolizálja azt, amit a teremtés létrehoz, a bor (vér) pedig azt, amit erőfeszítése közben elveszít, a kimerüléstől és a szenvedéstől.”

Teilhard de Chardin leveléből

„Ez Teilhard de Chardin nagy víziója: végül majd igazi egyetemes liturgiánk lesz, amikor a világmindenség átalakul élő ostyává.”


(XVI. Benedek)

2017. júl. 18.

A Jó fókuszpontjai

Nincsenek megjegyzések:
A tapasztalat és a történelem azt mutatja, hogy gyakran csak egy kisszámú, igazán nemes lelkű emberre van szükség, kik rendelkeznek a kellő eltökéltséggel és belátással, hogy kialakítsák "a Jó fókuszpontjait", amelyek köré összegyűlhetnek azok, akiknek nincs meg a bátorságuk a vezetéshez, de készek a követésre.Mindazonáltal, amint az újkori történelem mutetja, hasonló, ha nem nagyobb vonzászt gyakorolhatnaka Gonosznak erői is. De egyike a néhány vígaztalásnak ebben a nem teljesen világban az, hogy nem csak a Gonosz, hanem a Jó is rendelkezhet egyfajta erősen "fertőző" erővel, amely egyre jobban fog terjedni, amennyiben lesz bátroságunk ahhoz, hogy vállaljuk a kísérletet.

/Nyanoponika Thera a Satipatthánához/