2016. okt. 23.

Csak ekkor lehetsz boldog a világban

Nincsenek megjegyzések:
Ha a világnak többé már nincs hatalma fölötted és nem köt meg, az öröm és a szépség lakhelyévé válik. Csak akkor lehetsz boldog a világban, ha már szabad vagy tőle.

Niszargadatta Mahárádzs2016. okt. 22.

Az idők jelei

Nincsenek megjegyzések:
Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: "Jön az eső", és úgy is lesz; amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: "Forróság lesz", és meglesz. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazság?


Lk 12,54-582016. okt. 20.

Csak egy mondat mára

Nincsenek megjegyzések:
„Aki fél az emberektől, az soha nem fog valami nagyot tenni Istenért.”

Szent Ignác


2016. okt. 17.

Isten helyes szolgálatához

Nincsenek megjegyzések:
Isten az Ő szolgáit nem csupán egyetlen úton, nem csupán egyetlen tevékenység által, nem csupán egyetlen módon vezeti, hanem tevékenységeik, útjaik és élethelyzeteik mindegyikében irányt mutat nekik – hiszen mindazt, ami jó, egyedül Isten teszi jóvá. Ha valaki abban a hiszemben van, hogy

 

Istent csakis a maga választotta módon szolgálhatja – például a kóruson énekelve –, az, ha másfelé szólítja őt Ura, nem fogja követni, hanem elfordul Tőle, és érzékeivel teljesen belemerül abba, amivel éppen foglalkozik, hogy aztán tehetetlenül átadja magát neki. Pedig nem szolgálja igaz módon Istent az, aki csak az általa választott módon szolgálja Őt. Sőt, az ilyen emberek valójában nem is szolgálják Istent, hiszen ha Ő más úton akarja őket vezetni, akkor elfordulnak Tőle – jóllehet Isten mindenütt jelen van, minden élethelyzetben és minden tevékenységben megtalálható. Mivel azonban ők csak bizonyos körülmények között és bizonyos feltételek teljesülése mellett hajlandók szolgálni Istent, s mivel nem tartják Őt bensőleg és őszintén a szemük előtt s nem hordják magukban (noha Isten mindenütt jelen van!), szétforgácsolódnak, elszalasztják kínálkozó lehetőségeiket, s így aztán tetteikkel és műveikkel, a különféle emberekkel és helyzetekkel kapcsolatban elégedetlenség költözik a szívükbe.

2016. okt. 15.

Isten egyedül elég!

Nincsenek megjegyzések:
Semmitől ne félj, semmi meg ne rettentsen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad ugyanaz. A türelem mindent elér. Ha Isten a tiéd, semmid nem hiányzik: Isten egyedül elég!”

Avilai Szent Teréz

Az ős tudás

Nincsenek megjegyzések:
Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.
Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap; ami rajta alapszik, ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik, szétmálló.
Az őstudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakba nem is foglalható. Megegyezik vele minden, ami szükséges, nyugodt, szilárd; ellentétben van vele minden, ami csábító, izgága, hemzsegő.


Tíz hadsereg, száz pénzesláda, ezer okirat védettje elpusztul; amit az őstudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak, megmarad.
Aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető; az élet és halál csak felületesen sebezheti, lényegében sérthetetlen és teljes.

Weöres Sándor

2016. okt. 14.

A meghittség köre

Nincsenek megjegyzések:
Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként tizenhárom és fél kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő, szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb.

Hamvas Béla