2018. jún. 15.

Szent Pio - Szeretet

Nincsenek megjegyzések:
" A szeretet minden erénynek a királynője.
Amint a nyakláncon egyetlen szál tart össze minden gyöngyszemet, éppígy a lelki életben valamennyi erényt a szeretet egyesít.
HA a szál elszakad, a gyöngyszemek szét szóródnak, így ott is, ahol nincs szeretet, az erények elforgácsolódnak és összesorvadnak."

2018. jún. 3.

Mai idézet

Nincsenek megjegyzések:

"S most mégis kimondom, azoknak is, akik nem hisznek, ahogy én sem hittem egykor: egyedül ez a szentség -- a köztünk élő, általunk, értünk és velünk feláldozott Krisztus tiszta és örök áldozata -- tartja össze a világot, és tartja vissza attól, hogy belezuhanjon az örök pusztulás mélységébe. Állítom, hogy erő árad ebből a szentségből, a világosság és igazság ereje, azoknak a szívébe is, akik sohasem hallottak róla, s képtelenségnek tartják a hitet."

Thomas Merton

2018. márc. 31.

Prohászka Ottokár: Legyetek világító emberek - Húsvét

Nincsenek megjegyzések:
Milyen szellem, lélekhangulat uralkodik az Úr Jézus feltámadása után, vagyis húsvétkor? Mit jelent ez? Először is egy óriási lelki felforrást. Itt minden izgatott, fakad, gyöngyözik, bugyborékol, mint egy erős forrás... Mikor az ember meditál, fel kell forrni.


 A húsvét az, mikor az embernek ilyen feltámadó vágyai, reményei, áhítata, lélegzései vannak... Azután szent öröm, gaudium, és a szebbik szó, amely a Szent Írásban van: laetitia... Szent derű, derült lelkiség... Ha valaki bánja bűneit, ez derű. Ha valaki az Úr Jézus iránti szeretetet felébreszti, ez szent derű. Ha valaki megtagadja magát, az szent derű. Ezt élvezni kell, élvezni... 

2018. márc. 30.

Pilinszky János - Nagypénteki gondolatok

Nincsenek megjegyzések:
"Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándorol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már geometriai formáját tekintve is a kereszt: találkozás és ellentét. Tragikum és reménység egyszerre. A teljes kiszolgáltatottságnak és elhagyatottságnak ama metszéspontja, ahol a lélek egyedül képes önmagát végül is egészében és véglegesen Isten kezére adni. 


Az első kereszt a gyermekkor keresztje. Félelemből és bizalomból ácsolták. A második kereszt kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik agának tévelygés a neve. A harmadik a felnőttkor keresztje, minden kereszt közül a talán legmeredekebb. Most kell beilleszkednünk a világba, s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla. Most kell leginkább ellenállni a föld vonzásának, a szeretet és igazság vér szerinti értelmezésének.  Az utolsó kereszt az öregkoré. Olajfák kertje, agónia a neve. Három fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé. A másik a jobb, a harmadik a bal latoré. Jézus barátságába fogadja a jobb latort, de egyetlen ítélkező szava sem volt a bal latorhoz. Kihűlő és elnémuló ajka egyetlen nagy imádság volt- valamennyiünkért. 

A kereszt az egyedül lehetséges haza jó híre"

2018. márc. 10.

Az Exodus című film manipulatív egyoldalúsága

Nincsenek megjegyzések:
A TV-ben néztem az Exodus című filmet, ami eléggé nyilvánvaló szándékkal a migránsokról szólt, és belőlem messze nem azt a hatást váltotta ki, amilyen célzattal készítették. Nekem ez az egész egy választások előtti kampányfilm, ami a migránsok elfogadásáról szól. Olyan érzetem lett, mintha a baloldal a Sorossal karonfogva készítette volna a többrészes filmet.

Rögtön az elején megkérdezem, a filmet kiötlők mit szólnának hozzá, ha egy – bármilyen szép arcokat vágó, magukat sajnáló ‒ mondjunk, 5 fős afrikai család megállna az ajtajuk előtt közölve, hogy ők most, bármi is történjen, de bemennek, mert ők ezt eldöntötték. És ha ön elkeríti, hogy ne mehessenek be az ön privát szférájába, akkor ön a film szerint is antihumánus, hogy finom legyek. Hát ha még fegyverrel meg is védené a háza táját, oh, az skandalum lenne, hogy meri a saját házát=hazáját megvédeni.

Ez az agymosás. Meg kell védeni az életünket, a házunkat, a hazánkat. Ha nem tesszük, megérdemeljük a sorsunkat, hogy mindent el fogunk veszteni: a békénket, a viszonylagos jólétünket, a rendet, a hitünket, a humánus életünket, a nők egyenjogúságát, a vallások tiszteletét, az összes ingóságunkat is! És itt nem egy-egy családról van szó, mert az kit érdekelne, jönnek-e vagy nem, hanem több tízmillióról! Mindenkinek figyelmébe ajánlom a klasszikustól származó tintahasonlatot: ha egy hordónyi vízbe pár cseppet teszünk, nem lesz kék, de ha egy üveggel, kék lesz. S lásd a többi nyugat-európai országban már kék a hordó vize, kimutatható, hogy az iskolába is több muszlim gyerek jár, mint keresztény. Ki akar öngyilkos lenni? Egy biztos, mi, magyarok nem, ettől több eszünk, több életösztönünk van, kivéve a megfizetett, áruló külföldi bérenceknek!

Ebben a filmben nagyon manipulatívan pár bevándorló teljesen saját szemszögéből nézett sérelmeiről, szenvedéseiről van szó, hogy pl. mi, magyarok, hogy merünk kerítést építeni, mikor ő úgy döntött, bármi is történjen, eljut rajtunk keresztül a németekhez.

Megjegyzem, egyszer sem jut eszébe ‒ nem is ezt akarta… ‒ a film készítőjének, hogy mi, akik itt élünk, itt építettünk fel mindent a verítékünkkel, könnyeinkkel, mit szólunk hozzá. Talán már bekopogtatnia sem kell a saját magántulajdonunkba? Meg sem kell kérdezni, mi akarjuk-e őket? Mikor panaszkodtak, meg kellett volna tőlük kérdezni, egyeztettek-e, akarják-e őket, van-e rá pénz, munkahely, mit tudnának beletenni a közösbe, vagy csak a segély kell? Ha pl. 50-60 millióan elözönlik Európát, mi lesz itt? Borítékolom, ugyanaz lesz, mint ahonnan eljöttek, mindenki magával cipeli az esőfelhőit. De nem erről van itt szó, hanem szerintem Európa megszállásának előkészítéséről szóló reklámfilm ez.

A migráns a filmben „meghatóan” panaszkodik, hogy több hónap után sem tud behatolni. Nem is értem, hogy merjük mi, magyarok megvédeni a hazánkat. A filmből az lesz az ember érzete, hogy milyen szemét ez a magyar nép! Csak akadály az ő egyoldalú akaratuknak, amit a pénzvilág, az embercsempészek akarnak, az Európa szétdúlását kívánók pénzelnek és bujtogatnak. Ezt merik belénk sulykolni, hogy micsoda árulás ez, hogy meg merjük védeni magunkat!

Senki ne felejtse el azt, hogy ha valaki keresztény, az nem jelenti, hogy ezzel együtt mamlasz és hülye is. Isten szerint is jogunk van az életünkhöz, a hitünkhöz, a békénkhez, az erkölcseinkhez, nem romhalmazt kíván tőlünk az Úr. Ha mi mindezt megvédjük, jogosan tesszük, aki nem ezt mondja, az hazudik és félremagyarázza a hitünket, az életünk célját. Szeretni kell, és meg kell teremteni helyben nekik is a békét, habár azt az ő lelki szintre emelésükkel kellene kezdeni, mert ahol elérik, hogy a nép évtizedek óta lövi, gyilkolja egymást, az már erősen megdurvult lelkiség, lassan lehet helyrehozni.
A filmben mondják: ők mindenáron (???) jönnek, semmi sem tántoríthatja el őket, nekik is jár a szabadság, a jobb élet, a tanulás és a béke. Igen, járna, de a saját hazájukban, amiért tenniük kellene, nem menekülni. Mi is megvívtuk a saját szabadságharcainkat. Nekik a jobb lét nem a mi felélésünk, nem a mi békétlenségünk árán valósulhat meg. Itt a kultúrák, a vallások, az erkölcsi normák szöges ellentétben állnak egymással, ezt nem lehet csak úgy szinkronba hozni. Főleg, hogy nekik, akik erővel be akarnak jönni, nincs is szándékukban alkalmazkodni. Sőt, ma olvastam: egy tévévitában ki is mondta egy németországi török vezető: nektek se hitetek, se igazságotok, se kultúrátok, csak technikátok, amit most tanulunk el tőletek. Mihez asszimilálódjunk?

Igen, ezzel az elhatározással vannak és erővel jönnek. Elvárják, hogy tartsuk el őket. A filmben egy életerős kb. 50 éves szír férfi megérkezett a németekhez, a lánya iskolába jár, ő pedig nem dolgozik, nem is akar, egyik bagót szívja a másik után, azt játssza a gyerekeivel, hogy üss, lökj, lőj, elesik, pont úgy, mint ott, ahonnan eljött. Erre nevel és azt gondolja, ez így rendben van. Ismétlem, azt akarják, hogy tartsuk el őket. Hát nincs rendben! Az ő akaratuk az a liberális világnak van rendben, nekünk szólni sem lehet, mert a liberális Európa rögtön sivalkodni kezd, mondjuk engem ez teljesen hidegen hagy. A film közben elhangzik: Németország nem bír el több migránst. Hát akkor ne hívogassa be őket, hirdesse ki a kiinduló ponton, hogy eddig volt, ne tovább, DE NE akarja más országokra rákényszeríteni a maga hülyeségét, mert ez az!

A magyar államnak ott vannak a cigányok, nagyon nyomorúságos helyzetben és évszázadok alatt sem tudtuk a helyzetüket megjavítani. Nekünk ezt kellene előbb rendezni, ugyanis sokan vannak és nagyon szegények. Most akármilyen kereszténységgel zsarolnak minket, meg humánus cselekedettel, meg emberi jogokkal stb., mind csak blabla, ebben az esetben ennek nincs értelme! A nálunk élő cigányokra is ugyanaz vonatkozik, és ha még beengedünk 1 millió migránst, akkor olyan feszültség lesz, ami nagyon véres polgárháborúban folytatódik, mert a cigányoknak végképpen nem jutna semmi. Az ő sorsuk nem érdekli sem a baloldalt, sem az EU-t, sem a Sorost, senki mást, csak minket, magyarokat, akik értük is felelősek vagyunk, még ha az európai politika meg is buggyant.

Vissza a film egy részéhez. Elképesztő volt, ahogyan az afrikaiakat zsarolták és pénzt, adományt szedtek a másik afrikaiakból álló csapattól, majd egészen elképesztő módon alkohol és kábítószer hatására nekirohantak a spanyol határnak.

Annyira látszik a filmben a hazudozás, a megrendezettség, ahogy a lány gondolkodik, ahogy a szájába adják a szavakat, hogy ő már beilleszkedett. Nem illeszkedett be sehova sem, mert pár hetes „beilleszkedés” nem nevezhető annak.

Ebben az egész történésben nagyon sok vétkes van: a gyarmatosítók, a habzsolás, a kapitalista szemlélet, a politika eszement elhatározásai, fegyverkezési hajsza, az embercsempészet elképesztő biznisze stb. A megoldás HELYBEN VAN, nem Európa megszállásában. Le kellene mondani a nagyhatalmaknak a fegyverek, az olaj és egyéb okok miatti kevergésről, a háborúra uszításról, a kizsákmányolásról. A gyarmatosítók Afrikában tönkretették a bennszülötteket, a jó termőföldek 70%-a a gyarmatosító országok kezében van. Nekik kéne lemondani mindezekről, amivel ezt okozták és NEM NEKÜNK MONDANI, hogy FOGADJUK BE ŐKET. Mi semmi ilyet nem tettünk!

Ami még számomra érdekes, mind Istent emlegeti, hogy megsegíti őket, hogy Európába érjenek. Ezt nem egészen értem. Itt valaki téved, Isten nem beszél kétfélét, maximum az emberek torzítják el az igazságát. Isten akarata a béke, egymás szeretete, s nem legyilkolása. Ha mindegyik Istent emlegeti, miért nem így élnek? Hogy a mai kereszténységünk a szemükben semmi, de itt keresik a békét, akkor minket igazolnak, ők a nagy vallásosságukkal egy tévedésben élnek, egy nagy semmi a kapaszkodójuk. Nem mi öljük egymást halomra, hanem ők. Ez adjon nekünk, keresztényeknek erőt, hogy mi nem engedhetjük senkinek sem elpusztítani a hitünket.

Nekem ez a film egy manipuláló botrány, kérem, racionálisan gondolkozzanak, hiszem, átlátnak ezeken a célokon, s rájönnek, az egész egy hamisság.

Pável Márta
2018.03.10.

2018. febr. 10.

Szent Ágostontól

Nincsenek megjegyzések:

„Irgalmad jobb, mint az élet.” Íme, szétszóródás volt az életem. A Te jobbod mégis fölkarolt. Fölkarolt Uramban, az Emberfiában. Ő közvetítő közötted és közöttünk. Közvetítő egyetlen Magad és közöttünk – oly sokan vagyunk – ezernyi ügyben, ezerféleképpen. Fölkarolt, hogy átöleljen Benne. Őbenne én is átölelt vagyok. Hogy a régi napokból magamat összeszedjem, kövessem az Egyet és elfelejtsem, ami mögöttem van. Hogy immár szét ne szóródjak, hanem ami előttem van, annak feszüljek neki és nem a tovaillanó jövendőnek. Hogy nem szétszóródásban, hanem jószándékban törekedjek a fölülről való hivatás pálmájára. Hadd halljam ott dicséreted szavát és szemléljem majd gyönyörűségedet. Nem jön az, hogy újra eltávozzék. Most „éveim siránkozásban folynak”. És Te Uram, íme, vigaszom vagy és örök Atyám. Szerteszóródtam az idők futásán, pedig rendjüket sem ismerem. Zavaros változások során foszladozik szét lelkem legbensőbb életet és gondolataim árja, míg majd beléd kanyargok magam is, megtisztultan s szerelmed tüzétől fényesen.

2018. jan. 20.

Szent Ambrus

Nincsenek megjegyzések:
„Tartsd meg, Uram, ajándékodat, őrizd meg a kegyelmet, melyet nekem adtál, bár futottam előle... A legkisebb és legutolsó vagyok ugyan a püspökök között, mégis, mivel én is tettem valamicskét Egyházadért, kérlek: védelmezd e munka gyümölcseit, hogy akit érdemtelenül a papságra meghívtál, azt ne engedd mint papot elveszni. Főkép add, hogy őszinte részvéttel tudjak lenni a bűnösök iránt, hogy amikor valamely bűnös bűnét bevallja, részvéttel legyek iránta, ne korholjam büszkén, hanem szomorkodjam és sírjak vele, hogy míg fölötte sírok, magamat is sirassam."

2018. jan. 10.

Nem lehet Krisztus nélkül élni, az a teljes pusztulás lenne

Nincsenek megjegyzések:
Pável Márta
2018.01.10.


Dr. Márfi Gyula érsek körlevele [link], amiben a pápával való találkozás nyomán lefestette az európai keresztény világ szörnyű helyzetét, amely megrázó volt számomra és gondolatébresztő is.

Leírta az Európai Unió kereszténység elleni tetteit. S ezen az ember mélyen elgondolkodik, hogy mi lesz a jövőnk? Kiderül, hogy az EU-s vezetők között alig van, vagy nagyon kevés, aki igaz keresztény és normál családban él. Nagyon elszomorító, amiket írt, és sajnos ezt mind tudtuk eddig is, de egy érsek tollából még rettenetesebb, mert már senki sem tagadhatja, hogy baj van, mindenkinek ki kell húzni a fejét a homokból...

Szerintünk semmiféle más (kormány)váltásba nem lehet belemenni, csak abba, amelyik biztosítja a keresztény életünk megmaradását. Ugyanis ez a mi alapkultúránk, és nem a Római Birodalom, ez is már mekkora hülyeség.

Igaza van az Érsek Úrnak abban is, hogy mindehhez hozzásegített a lanyha hit megélése. Viszont ‒ igaz, Ő nem tehet róla ‒, ha valaki sokkal keményebben éli meg a Krisztus követését, akkor az már nem „liliomos” és ebben a bajban is üldözendő ellenség, akivel nem összefognak, hanem tovább gyűlölködnek. Sajnos ez így van, saját sasi életünk 30 éve alatt megtapasztalhattuk. Valóban baj van, de nem annyira jöttek még rá, hogy elfogadják a sokkal mélyebben hívőket.

Gondolkoztam, mi van, ha a hitem miatt az életem kerül veszélybe, ahogyan ez sok más országban már napi gyakorlat, és ha az EU így folytatja ‒ és mi időben nem lépük ki ‒, akkor könnyen a „nyakunkon lehet a kés”.

Akkor nem lehet azt mondani, hogy jó, hát veszélyben érzem magamat, majd szakítok Krisztussal és leveszem a keresztet a nyakamból, hát talán még azt is, hogy másik vallást választok…, vagy belemegyek a „nemtelen” világ paráználkodásaiba. S lassan már ott tartunk, hogy félni kell attól is, hogy nehogy kötelező legyen a „homóság” divatja. Azt látom, hogy sokszor hátrányunk van a keresztényi életünk miatt.

Ha mindezt végiggondolom, határozottan, szívfacsaróan ki kell mondani: EGYSZERŰEN NEM LEHET ÉLNI ISTEN NÉLKÜL! Főleg akkor nem lehet élni, amikor meg megtapasztaltam a végtelen jóságát, a segítségét, azt a fenséges, emberfeletti életet, amit biztosított nekem! Ezerszer is inkább a halál, mint Őt elveszteni, főleg hogy a testi halál után csakis Ő, az Isten lesz ott, senki más! Az élet valóságos halál lenne Nélküle. (S akik ismernek, akik a tanítványaim, nagyon is tudják, hogy minden szavam úgy van, ahogyan írom.) Nem maradna más, mint meghalni.

De valljuk meg, ki akarna vértanúnak menni. Tudjuk, voltak ilyenek is, de jelenleg nem hinném, hogy magam erre vágynék, mert másként is visszajuthatok Istenhez, ezt már jól tudom. Ki akarna meghalni elmebeteg fanatikusoktól, a zabolázatlan, barbár gyűlölettől? Jézus Krisztust pont ilyen indulatok juttatták a keresztre, de Ő elvégezte helyettünk, nekünk meg „csak Ő” kell. Nem kellene ismételgetni a gyilkolást. Nem hinném, hogy tolonganának a normál emberek, itt vagyunk, barbárok ‒ mert aki embertársait gyilkolja, nem lehet más ‒, gyorsan öljetek meg. Most alattomban szép lassan teszik, ahogy építik le körülöttünk a hitünket.

Azt szeretnénk, hogy BÉKE legyen, olyan világunk legyen, ahol erre nem kerül sor! De ahogy hallottam, Nyugat-Európában a kereszttel a nyakában sok helyre az ember már nem mehetne be. Miért is nem? Megőrültek? Ennyire árulók az európai uniós embertársaink? Tisztázzuk: Most vallásszabadság van, vagy nincs? Ha van, akkor korlátozás nélkül mindenki azt hordhat, amit akar, és maximális tiszteletben kell tartani a másik vallását, és ezt be kell tartatni, de nem korlátozni!! Ez a liberális szemforgató vallásszabadság, neki lehet, nekem nem? Főleg hogy az tilos, ami az eredeti kultúránk része is, és nem a mecsetek.

Azt sajnos Európában vagy Magyarországon sem tudom elképzelni, hogy a mai lagymatag hittel ezt a sötét lelkű nyomulást meg lehessen fékezni. Főleg, hogy fejétől bűzlik a hal, és a fejét már ismerjük, 8 általános, pia, meg egyebek.

Baj van, keresztények! Az utolsó órákban vagyunk, össze kellene fogni, nem rangkórságban szenvedni és struccpolitikát folytatni, hanem újra értékelni, elgondolkozni a hitük mélysége és a tennivalók felett.

Az sok reményre ad okot, hogy a negatív nyomulás miért éppen a kereszténységet akarja elpusztítani. Ezzel jelzi ‒ mert az ördög okos…‒, ez az, ami a legerősebb, a Krisztus vonala. Ha ennyire félnek Istentől, ezzel anonimen elismerik, hogy Isten felé a krisztusi vonal a leghathatósabb, különben a többivel is harcolnának, de nem, csak ezzel teszik. Ha a negatív erő felfedezte/tudja, hogy milyen erő van a keresztény hitben, akkor mi sem élhetjük lanyhán a kereszténységünket! Mondhatnánk: az „erő velünk van”(!) és ez így igaz!

Felhívom mindenki figyelmét, nem játék az, hogy hiszünk vagy nem, hanem véres valóság, eddig is az volt, csak nem látszódott itt az éltünkben, csak a halál után. Ez talán kegyelem, hogy előbb ébredünk fel.

Próbálkozzunk ‒ menni fog… ‒ nagyon erősen, keményen Istennel élni!

PROHÁSZKA OTTOKÁR: MAGASSÁGOK FELÉ, 215. o.
„Telítve vagyunk tehát barbársággal; filozófiánk az «erősebbnek jogával» kacérkodik, s abban valami értéket s elfogadható értelmet keres; nemzetközi viszonyaink száműzik az erkölcsöt, s úgy vannak beállítva, hogy ott az érdek s az erő dönt; jogunk «jogot» ad a foglalásra, s nem emelkedett még annyira, hogy belássa, hogy a nemzeti egyéniség van olyan, mint az egyes ember, s ha az egyes embert szolgámmá s eszközömmé le nem fokozhatom, ha egyéni szabadságától meg nem foszthatom, akkor a nemzetet sincs joga semmiféle hatalomnak a fejlődési s boldogulási szabadságától megfosztani, más szóval nemzeteket legyőzni, leteperni, országokat elfoglalni barbárság és vadság.”