2013. febr. 9.

Sienai Szent Katalin idézet

"Isten megismerésében pedig (amit önmagában talált meg) megszerzi a legégőbb szeretet erényét, amelyből szent és szerelmes vágyak születnek. És ily módon megtalálja a virrasztást és a szüntelen imádságot; azaz mialatt bezárkózva él az annyira édes és dicsőséges házban, ami az önismerete és Isten megismerése, megtalálja, mondom, nemcsak a testi szem, hanem a lélek szemének virrasztását is, azaz értelmének szeme soha nem csukódhat le, hanem mindig nyitva kell lennie tárgyára, a kimondhatatlan szeretetre, a megfeszített Krisztusra: és benne megtalálja a szeretetet és a saját vétkét. Mert a vétekért adta Ő nekünk a vérét. Akkor a lélek a legnagyobb érzülettel fölkel, hogy szeresse azt, amit Isten szeret, és gyűlölje, amit Ő gyűlöl. És minden cselekedetét Istenre irányítja, és mindent az Ő nevének dicsőségére és dicséretére tesz. És ez az a szüntelen imádság, amelyről Szent Pál beszél: "Imádkozzatok szüntelenül"."

Sienai Szent Katalin

Nincsenek megjegyzések: