2010. febr. 1.

Belenéztem a Napba

Egyszer, egy sugaras, pirosló reggelen,

A virradati Napba két szemmel belenéztem.

És ama reggel óta, örökre megigézten,

Járok fényittasan és a Nap jár velem.


Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt

Azon a reggelen a Nap szívembe égett.

S azóta mást se látok, csak egy nagy fényességet,

Csak lángot és tüzet, csak égő sugarat.


Amerre fordulok, a rét rezgő füvén,

És felhős ormain a ködlő messzeségnek:

Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény


Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek.

És kívül és belül, örökre, szüntelen,

Örvénylik és dalol a tüzes Végtelen.


Sík Sándor

Nincsenek megjegyzések: