2010. okt. 6.

Mai evangélium

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe.

Lk 11,1-4

Nincsenek megjegyzések: