2011. febr. 21.

Könyvajánló Pável Márta könyveihez: "Akinek füle van a hallásra, az hallja meg!", "A misztikus teológia alapjai"

Pável Márta, a könyvek írója több mint 25 év misztikus élményeit, lelki vezetői tapasztalatát összegezte ezekben az írásokban. A könyvek egészen új misztikus - teológiai szemléletben és egyedi filozófiai megközelítésben, ugyanakkor olvasmányosan, helyenként enyhe humorral avatják be az olvasót a mélyebb életcél, a végső egzisztencia megélésébe. Mélyen filozofikus részek (pl. a Logoszról, Az ember sorsa halála után) váltakoznak benne olyan témákkal, amelyek a mindennapi élet feszítő gyakorlati kérdéseire adnak alternatívákat (pl. szexualitás, szerelem, házasság és Isten világa). Gerincüket azok az elmélkedések, misztikus tapasztalatok, Istennel történt legbenső beszélgetések alkotják, amelyeken keresztül egy egészen új és sajátságos lelki út vésődött ki. Gondolkodásában, filozófiájában nagyon is erősen kötődik többek között Platón, Plótinosz, Órigenész gondolatvilágához és talán legerősebben Avilai Szent Teréz misztikájához. A könyvek leginkább a kereszténységhez kapcsolható, annak is talán a legarchaikusabb rétegeihez. De mégis, a misztikán keresztül, órási mozgásteret ad a különböző világvallások értékei között is. Tudomásunk szerint senki sem merte így, ennyire merészen összehozni az Istenről és életünk céljáról való tudást, mint ezek a művek. Az írásokra jellemző a kemény őszinteség, a meg nem alkuvás, maximális jóra való törekvés, és a szerzőnek az a szándéka, hogy az olvasók is hasonló szellemi és leli színvonalon élő emberek lehessenek (hosszabb gyakorlás után), mint azok a tanítványok, akik több mint 25 éve szabad elhatározásukból ebben a szellemben élnek.

Rizmayer Péter

Nincsenek megjegyzések: