2011. nov. 22.

Napi idézet


A következő gondolatokat a Nobel Díjas Prof.Dr.Max Planck az 1944-ben Firenzében "Az anyag lényege" című előadásában fejtette ki. Tudni kell Planck 1858-tól 1947-ig élt. A XIX-XX. század legjelentősebb fizikusa volt, aki különösen szelleme, egyenes, tévedhetetlen tevékenysége által érte el kiemelkedő rangját a Német fizikusok között, aki a következőket mondta:

"Uraim! Mint fizikus, aki egész életemet a józan tudomány, azaz az anyag vizsgálatának a szolgálatába állítottam, fölmentve érzem magam attól a vádtól, hogy egy naiv embernek tartsanak és így bátran kijelenhetem az atom területén végzett kutatásaim eredményeképpen a következőket: Az anyag csak önmagában nem létezik!"

A Nóbel Díjas Prof.Dr.Max Planck a következőket közli:

"Minden anyag csak egy bizonyos erő által keletkezik és létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza és azt az atom legparányibb naprendszereként összetartja. De mivel a világűrben sem egy intelligens, sem pedig egy örök erő nem létezik, azt kell feltételeznünk, hogy emögött az erő mögött egy intelligens mindent átfogó és átható szellem létezik. Ez a szellem minden anyag eredete. Nem a látható, a múlandó anyag a valós, a realitás, hanem a láthatatlan és hallhatatlan szellem. Mivel azonban szellem, mint olyan, önmagában nem létezhet, hanem minden szellemhez egy lény, egy lélek (atma) kell hogy tartozzon, ezért tudomásul kell vennünk a szellemlények létezését."

Prof.Dr.Max Planck a továbbiakban azt állítja, hogy egy szellemlény, mégsem teremtődhet meg önmagától. Ám valahogy meg kell, hogy teremtődjön, ezért nem szégyellem megnevezni azt a titokzatos teremtőt, akit a földön az előző évezredek minden kultúrnépe is már megnevezett: ISTEN.

Nincsenek megjegyzések: