2014. aug. 5.

Az intellektualizmus túlhajtásai

A filozófiáknak is van divatjuk; a fölfogás, az eszmekapcsolat, a gondolatmenet más és más, s változik a korszakot jellemző állásfoglalás és értékelés szerint, s ez bizonyára nem azt jelenti, hogy egyik korszak rendszere jó lesz máskorra is, s még kevésbé azt, hogy jó lesz mindenkorra; sőt épp az ellenkezőt jelenti. A divat nem csak a hölgyek kalapjain, hanem a nagydoktori kalapokon is töltögeti szeszélyét. A königsbergi s hallei doktorkalapokra ugyanaz a sors vár, amely a középkoriakat érte. Az élet nem fér semmiféle vaskalap, tehát doktorkalap alá sem.

Prohászka Ottokár

Nincsenek megjegyzések: