2014. nov. 24.

Méltóság

Ismerd fel, keresztény ember, méltóságodat, s miután az isteni természet részesévé lettél, elfajzott viselkedéssel ne térj vissza a régi alacsonyságba! Jusson eszedbe, milyen fajnak és milyen testnek vagy tagja!

Emlékezzél arra, hogy a sötétség hatalmából kiragadva Isten világosságába és országába vitettél át! A keresztség szentsége által a Szentlélek temploma lettél (1Kor 6,19). Ne űzd el rossz cselekedeteddel a magas vendéget szívedbôl! Ne vesd magadat újból az ördög szolgaságába! Hiszen Krisztus vérén vétettél meg. Ô fog igazságban megítélni, aki irgalmasságában megváltott, aki az Atyával és Szentlélekkel uralkodik örökké.
Nagy Szent Leó

Nincsenek megjegyzések: