2014. dec. 3.

A szeretet

II. Nagy dolog a szeretet,
minden jónál nagyobb,
egymaga könnyűvé tesz minden terhet,
méltósággal visel minden méltatlanságot.


Mert a terhet nem érzi tehernek,
minden keserűt édessé, jóízűvé tesz.
Jézus nagylelkű szeretete nagy vállalkozások
véghezvitelére sarkall,
arra biztat, hogy mindig tökéletesebbre
vágyakozzunk.
A szeretet fölfelé igyekszik,
nem akar semmi alantasba bonyolódni.
A szeretet szabad akar lenni,
el akar szakadni minden világias vonzalomtól,
hogy belső látását semmi se homályosítsa,
hogy valami evilági érdek be ne hálózza,
baj le ne sújtsa.
Semmi sem édesebb a szeretetnél,
semmi sem erősebb,
semmi sem magasabb, tágasabb,
semmi sem kedvesebb, tökéletesebb és jobb az égen
és a földön.
mert a szeretet Istentől született,
és csak Istenben nyughatik meg
túl minden teremtményen.
Aki szeret, röpül, fut, örvend,
szabad és semmi sem ejti rabul.
Mindent odaad, hogy mindent megnyerjen,
és mindene megvan mindenben,
mert mindenek fölött
az egy legfölségesebben talál megnyugvást
akiből minden jó ered és kiárad.

.Nem az ajándékot nézi,
hanem minden jón túl ahhoz fordul,
aki ajándékokkal halmozza el.
A szeretet gyakran nem ismer mértéket,
hanem mértéktelenül tékozolja önmagát.
A szeretet nem érez terhet,
nem veszi számba a munkát,
többre igyekszik, mint amire az ereje futja,
lehetetlent nem ismer,
mert azt hiszi, mindenre képes,
és minden szabad neki.
Mindenre jó tehát,
és sokat véghez visz, valóra vált,
ott is, ahol kidőlne s elterülne az,
akiben szeretet nem volna.
A szeretet virraszt és ébren alszik,
ha elfáradt, sem hagyja el magát,
szorongattatván meg nem szorul,
ha ijesztik, meg nem rémül,
hanem akár az eleven láng és a lobogó fáklya,
fölcsap, és bátran keresztül hatol mindenen.
Aki szeret,
az tudja, mit kiált ez a szó.
Mert nagy kiáltás Isten fülében
a lélek buzgó szeretete,
mely így szól:
"Én Istenem, én szerelmem,

te egészen az enyém vagy,
én meg egészen a tiéd vagyok."
Tégy tágasabbá engem a szeretetben,
hogy szívem megkóstolja,
mily gyönyörűséges szeretni,
s szeretetben olvadozni s úszni.
Tartson fogságában a szeretet,
ha a nagy fölgerjedésben, ámulatban magam fölé
emelkedem.
Hadd énekeljem a szeretet énekét,
kövesselek téged, kedvesemet a magasságba,
lankadjon el a te dicséretedben
az én szeretettől ujjongó lelkem.
Szeresselek téged, jobban, mint önmagamat,
magamat is csak érted,
s benned mindazokat, akik igazán szeretnek téged,
ahogy kívánja a szeretetnek belőled kiragyogó
törvénye.
A szeretet gyors, őszinte, figyelmes, víg és kedves,
erős, türelmes, hűséges,
okos, kitartó, bátor,
sosem keresi önmagát.
Mert amint valaki önmagát keresi,
a szeretetből kihullik.
Körültekintő a szeretet, alázatos és törvénytudó,
nem puha, nem könnyelmű,
nem hiábavalóságokra törekvő,
józan, tiszta, állhatatos, nyugodt
és minden érzékre vigyázó.
Forrás: Kempis Tamás: Krisztus követése

Nincsenek megjegyzések: