2016. nov. 30.

Advent 2016

"Ádvent" szó? Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.
Prohászka: A világ s a lélek adventje. (1911)
... természetünknél fogva él bennünk a jobb élet adventi vágya...
„... Nekem az a sas kell, mely hegyek, kertek, bércek fölé emelkedik. És ez a krisztusi lélek. Nyissuk ki tehát szemeinket és nézzünk bele abba a krisztusi lélekbe, hogy milyen az ő karácsonya.”

Nincsenek megjegyzések: