2017. febr. 27.

S ha mi nem sülyedtünk volna alább őseinknél ...

"Hallottam már egynéhányszor, amikor a szerzetesrendek keletkezéséről volt szó, hogy mivel azok a mi szent elődeink alapul szolgáltak a jövő számára, az Úristen nagyobb kegyelmekben részesítette őket. Megengedem, hogy így van, de bármely kor szerzeteseinek mindig azt kell szem előtt tartaniok, hogy ők meg alapjai azoknak, akik utánuk fognak jönni. S ha mi, akik most élünk nem sülyedtünk volna alább őseinknél, s azok, akik utánunk jönnek épp így tennének, az épület állandóan erős maradna. Mi hasznom van nekem abból, hogy a régi szentek olyan nagyon voltak, ha én olyan haszontalan vagyok, s rossz viselkedésem által megrongálom az épületet?! Mert hiszen az csak világos, hogy akik most lépnek be, távolról sem fogják annyira azokat nézni, akik évek hosszú sora előtt éltek, mint azokat, akiket maguk előtt látnak. Igazán nevetséges dolog azzal mentegetnem magamat, hogy nem tartozom az elsők közé, ahelyett, hogy belátnám, mekkora a különbség az én életem és erényeim, s azokéi között, akiket az Úristen akkora kegyelmekben részesített. Ó, Uram! Micsoda félszeg mentegetődzés és milyen szembeszökő tévedés mindez! Nem beszélek én a szerzetek alapítóiról; mert hiszen ezeket az Úristen választotta ki erre a nagy feladatra, s ezért több kegyelmet adott nekik. Mennyire fáj nekem az, hogy annyira rossz életű vagyok, s olyan haszontalan a Te szolgálatodban: azonban azt is tudom, hogy kizárólag az én hibám, hogy nem részesítesz engem is akkora kegyelmekben, mind őseinket. Útálom az életemet, Uram, ha összehasonlítom az övékkel s nem is tudok erről sírás nélkül beszélni. Belátom, hogy elvesztettem azt, amit ők munkájuk árán gyüjtöttek. Reád azonban egyáltalában nem panaszkodhatom, s nem is illenék, hogy ezt bárki is megtegye. Ha valaki azt látja, hogy Rendje bizonyos tekintetben sülyedésnek indult, igyekezzék olyan kőszikla lenni, amelynek segélyével újra föl lehet emelni az épületet. Az Úr bizonyára rásegíti erre." 


Avilai Szent Teréz: Az alapítások könyve

Nincsenek megjegyzések: