2017. jún. 5.

...a szellem jellegzetessége, hogy a sokfélét egységbe gyűjti...

"Cusanos filozófiai alapelve, hogy a különböző gondolkodásmódokban az egyetlen igazság sokszerű visszfénye nyilatkozik meg, teljesen egybeesik vallásos mottójával: 'una religio in rituum diversitate'. Ahogy az élőre jellemző, hogy az egységet kibontakoztatja a sokszerűségben, úgy a szellem jellegzetessége, hogy a sokfélét egységbe gyűjti. Az élő szellem természete az egység. Hogy a szellem a keresztény kultúrában hatékony lehessen, ahhoz ennek a kultúrának vissza kell találnia az egységhez. Cusanus ezzel a szándékával legmagasabb fokára emelte a tradíciót, amelyhez tartozott."

Részlet Nicolaus Cusanus Az együgyü ember és a bölcsesség című könyvének Ernst Hoffman által írt Bevezetéséből

Nincsenek megjegyzések: