2010. okt. 21.

Mai evangélium

Lk 12,49-53

  Azért  jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha
  már  fellobbanna!  Keresztséggel  kell megkeresztelkednem, és mennyire
  vágyom  utána,  amíg  be  nem teljesedik! Azt gondoljátok talán: azért
  jöttem,  hogy  békét  hozzak  a  földre?  Mondom  nektek:  nem,  hanem
  széthúzást.   Mert   mostantól  fogva  ha  öten  lesznek  egy  házban,
  meghasonlanak,  hárman kettő ellen, és ketten három ellen. Meghasonlik
  az  apa  a fiával és a fiú az apjával; az anya a lányával és a lány az
  anyjával; az anyós a menyével és a meny az anyósával' [Mik 7,6].

Nincsenek megjegyzések: