2015. jan. 26.

Jéus tüze

Jézus belső világának rugójára utal, isteni Szívéről levonja a leplet és szól: "Nézd ezt a szívet, mely úgy szerette az embereket ..." mely a szeretet és áldozat küldetésével jött a világra. Jézus Szíve égett a szeretet tüzétől s üdvösségünkért egészen áldozatul adta magát. Azonban nemcsak maga akart égni, lángba akarta borítani a világot, hogy a világ szeresse Istent, az Urat, kinek mindent köszön, hogy mi emberek egymást ne csupán szóval, hanem mindenekelőtt tettel szeressük. Jézus akarata, hogy a szeretet által az emberlélekben szebb, jobb világ származzék; ez volt az Ő izzó szenvedélyes kívánsága.
Prohászka Ottokár: Élő vizek forrása

Nincsenek megjegyzések: