2015. jan. 23.

Rahner kereszténysége (3)

Forrás: http://vigilia.hu/regihonlap/2005/1/lukacs.htm

Rahner szerint az Istenről való gondolkodás az istentapasztalattal kezdődik. Egy életen át próbálta gondolati úton is megközelíteni az istentapasztalatot. Ha ez a tapasztalat létezik, akkor a teológia sem mehet el mellette észrevétlenül. Ez nem felajzott érzelmek hajszolását jelenti - bár ennek veszélyével számolni kell.
Már egyik korai tanulmányában beszél a kegyelem megtapasztalhatóságáról, s arra szólít fel, hogy ,,életünkre reflektálva keressük a kegyelem tapasztalatát,,. Hozzáteszi: a kegyelem nem birtokolható. ,,Csak az keresheti, aki megfeledkezik önmagáról, és csak az tud rátalálni, aki önfeledt szeretettel átadja magát Istennek.,…

Nincsenek megjegyzések: